1. Hoạt động giúp đỡ tại Forum sẽ được unban tài khoản IG

Revolution Gaming Network - rGame.vn - sa-mp.vn

  1. Thông báo

   Nơi đăng tải thông báo từ BQT Rgame.VN
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
  2. Chức năng mới

   Những chức năng mới sẽ được cập nhật tại đây Coming soon
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   8
   Mới nhất: Những cập nhật mới Jerry, 7/1/16
  3. Thông tin

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: Reset/Change Email Rgame Nick, 6/5/16
  1. Thảo luận

   Topic giao lưu , không cho phép đăng bài gây kích động chữi bới lẫn nhau hoặc chia tay tạm biệt, không phải là nơi đưa ý kiến cho admin, làm đơn xin , refund các kiểu, nhắm vào box này để đăng bài sai quy định sẽ bị khóa tài khoản
   Đề tài thảo luận:
   11,705
   Bài viết:
   176,672
  2. Luật chơi

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   146
  3. Tin tức SANews

   Đề tài thảo luận:
   498
   Bài viết:
   3,906
  4. Mục hướng dẫn - Help Center

   Đề tài thảo luận:
   666
   Bài viết:
   5,059
   Mới nhất: cần xin id skins này khi không mod Nghia_WildBoy, 24/5/16 lúc 20:36
  5. Report

   Kiện cáo người chơi vi phạm
   Đề tài thảo luận:
   30,659
   Bài viết:
   230,030
   Mới nhất: Scam Lam An Xong /q Rush_Die, 24/5/16 lúc 20:39
  6. Refund

   Đề tài thảo luận:
   49
   Bài viết:
   255
   Mới nhất: Lanh Tanhh xin được RF Xe Lanh_Tanhh, 24/5/16 lúc 20:32
  1. Advisor

   Đề tài thảo luận:
   4,302
   Bài viết:
   28,376
   Mới nhất: Điểm danh Advisor [ Tháng 5 ] Anh_Bobby, 24/5/16 lúc 20:31
  2. Underground Racing League

   Đề tài thảo luận:
   253
   Bài viết:
   4,226
   Mới nhất: Topic Hoạt Động Kid_Tran, 22/5/16 lúc 19:52
  1. Old school Gangster (2014-2015) Document

   Tài liệu cũ về gangster đời đầu, ko lập thêm topic ở đây , chỉ là box tham khảo
   Đề tài thảo luận:
   155
   Bài viết:
   3,799
  1. Market

   Nơi buôn bán vật phẩm ingame
   Đề tài thảo luận:
   14,652
   Bài viết:
   152,789
   Mới nhất: Bán 1 số thứ AnhDa_Black, 24/5/16 lúc 20:32